Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3.5" Hard Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive

5.290.000 ₫

Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD

Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD

6.450.000 ₫

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR

11.500.000 ₫

Dell 1.92TB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V, 3 DWPD, 10512 TBW, 3.5in HYB CARR

Dell 1.92TB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V, 3 DWPD, 10512 TBW, 3.5in HYB CARR

Gọi để biết giá

Dell 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug, 3.5in HYB CARR

Dell 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug, 3.5in HYB CARR 

27.800.000 ₫

Dell 3.84TB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V,3 DWPD, 21024 TBW, 3.5in HYB CARR

Dell 3.84TB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V,3 DWPD, 21024 TBW, 3.5in HYB CARR

Gọi để biết giá