Processor ST550

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit (4XG7A07215)

ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit (4XG7A07215)

$897.70

ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz Processor Option Kit (4XG7A07213)

ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz Processor Option Kit (4XG7A07213)

$1,305.92

ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz Processor Option Kit (4XG7A07212)

ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz Processor Option Kit (4XG7A07212)

$1,903.12