RSS

Các bài viết chuyên mục blog

[MCM] Đánh giá máy trạm Dell Precision Tower T5820 Workstation

Máy trạm Dell Precision Tower T5820 Workstation sử dụng bộ sử lý Intel® Xeon® W sở hữu hiệu năng tối ưu, đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia máy trạm chính. Hiệu năng khối lượng công việc, bảo mật và độ tin cậy được cải thiện nhờ phần cứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các máy trạm chuyên nghiệp cũng như sẵn sàng để thiết kế VR chất lượng cao

 

[MCM] Đánh giá máy trạm HP Z2 G3 Workstation Mini

Đánh giá máy trạm HP Z2 G3 Workstation Mini

[MCM] Đánh giá máy trạm HP Z240 SFF Workstation

Đánh giá máy trạm HP Z240 SFF Workstation

[MCM] Máy trạm Dell Precision T7820 Workstation cho công việc khắt khe

Máy trạm Dell Precision T7820 Workstation cho công việc khắt khe

[MCM] Đánh giá NVIDIA Quadro P5000 (16GB) Graphics Card

Đánh giá NVIDIA Quadro P5000 (16GB) Graphics Card