MẠNG

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Số Port

Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

 Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

18.500.000 ₫

Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

 Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW  6GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES

44.500.000 ₫

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

4.500.000 ₫

Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A

Aruba 2530 24 PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

17.270.000 ₫

Aruba 2530 24 Switch J9782A

Aruba 2530 24 Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

7.920.000 ₫

Aruba 2530 24G 2SFP+ Switch J9856A

Aruba 2530 24G 2SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

32.550.000 ₫