Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

29.300.000 ₫

Intel Xeon Gold 5215L Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Gold 5215L 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218N Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 5218N 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (110W) DDR4-2666

29.200.000 ₫