Xeon® Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

$1,269.62

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

$1,582.60

Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

$1,330.98

Intel Xeon Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5220 2.2GHz, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

$1,545.75

Intel Xeon Gold 5220R Processor 35.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5220R 2.2GHz Processor, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

$1,700.75

Intel® Xeon® Gold 5222 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel® Xeon® Gold 5222 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

$1,269.62