Xeon® Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor 22M Cache, 2.00 GHz, 16C/32T

Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor 22M Cache, 2.00 GHz, 16C/32T

72.970.432 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

164.142.478 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

164.142.478 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

110.287.254 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

113.754.228 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz, 24C/48T

180.470.052 ₫