Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn có nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Wikipedia
Nhà sáng lập: Lee Byoung Chul
Thành lập: 1 tháng 3, 1938, Daegu, Hàn Quốc
Trụ sở: Seoul, Hàn Quốc
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 970 EVO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E1T0BW)

Samsung 970 EVO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E1T0BW)

$500.54

Samsung 970 EVO 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E250BW)

Samsung 970 EVO 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E250BW)

$148.67

Samsung 970 EVO 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E2T0BW)

Samsung 970 EVO 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E2T0BW)

$988.76

Samsung 970 EVO 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E500BW)

Samsung 970 EVO 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E500BW)

$271.82

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

$676.48

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

$364.19