HPE Proliant Servers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit(720620-B21)

HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit(720620-B21)

$223.55

HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720478-B21)

HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720478-B21)

$140.45

HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720479-B21)

HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720479-B21)

$166.46

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor Kit (755396-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor Kit (755396-B21)

$2,197.20

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit (755400-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit (755400-B21)

$2,520.56

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor Kit (755402-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor Kit (755402-B21)

$2,790.10