Processor E5 v4 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

4.500.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 10M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 10M Cache, 3.50 GHz

6.831.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4 (15M Cache, 1.70 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4  (15M Cache, 1.70 GHz)

4.792.500 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

6.975.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4  (20M Cache, 2.10 GHz)

9.382.500 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4 (10M Cache, 2.60 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4  (10M Cache, 2.60 GHz)

9.990.000 ₫