Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

2.5" 128GB SATA Class 20 Solid State Drive

2.5" 128GB SATA Class 20 Solid State Drive

1.200.000 ₫

2.5" 256GB SATA Class 20 Solid State Drive

 2.5" 256GB SATA Class 20 Solid State Drive

2.538.000 ₫

2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive

  2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive

3.850.000 ₫

2.5" 1TB SATA Class 20 Solid State Drive

  2.5" 1TB SATA Class 20 Solid State Drive

9.600.000 ₫

2.5" 2TB SATA Class 20 Solid State Drive

  2.5" 2TB SATA Class 20 Solid State Drive

17.740.000 ₫