Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 2TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive (06HFW3)

Dell 2TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive (06HFW3)

2.590.000 ₫

M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

2.590.000 ₫

M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

3.890.000 ₫

M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

7.200.000 ₫

M.2 2TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

M.2 2TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

9.900.000 ₫

2.5" 128GB SATA Class 20 Solid State Drive

2.5" 128GB SATA Class 20 Solid State Drive

1.200.000 ₫