Xeon® Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

$445.04

Intel® Xeon® Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

$520.95

Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

$531.32

Intel® Xeon® Silver 4214 Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4214 Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

$727.66

Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

$798.58

Intel® Xeon® Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

$825.62
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.