Xeon® Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

10.336.000 ₫

Intel® Xeon® Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

12.099.000 ₫

Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

12.340.000 ₫

Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

18.547.000 ₫

Intel® Xeon® Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

19.175.000 ₫

Intel® Xeon® Silver 4216 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Silver 4216 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

24.436.000 ₫