Intel® Xeon® W

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Processor W-2223 4C(3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W) DDR4-2666)

Intel Xeon Processor W-2223 4C(3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W) DDR4-2666)

$340.15

Intel Xeon Processor W-2225 4C(4.1GHz 4.6GHz Turbo HT 8.25MB (105W) DDR4-2933)

Intel Xeon Processor W-2225 4C(4.1GHz 4.6GHz Turbo HT 8.25MB (105W) DDR4-2933)

$512.38

Intel Xeon Processor W-2245 8C(3.9GHz 4.7GHz Turbo HT 16.5MB, (155W) DDR4-2933)

Intel Xeon Processor W-2245 8C(3.9GHz 4.7GHz Turbo HT 16.5MB, (155W) DDR4-2933)

$839.61

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

$342.30

Intel Xeon W-2145 (3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11MB Cache, HT, (140W)) DDR4-2666

Intel Xeon W-2145 (3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11MB Cache, HT, (140W)) DDR4-2666

$1,201.29

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

$120.56