• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP 1420 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1420-16G Switch (JH016A)

$146.55

HP 1420-16G Switch
16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

HP 1420-24G-2SFP Switch (JH017A)

$230.29

HP 1420-24G-2SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports / 2SFP

HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch (JH018A)

$377.28

HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
2 fixed 1000/10000 SFP+ ports

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch (JH019A)

$426.28

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
This product provides PoE or PoE+ power across 12 of 24 ports, with a total power budget of 124W.