SFF (2.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

6.490.000 ₫

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC (S26361-F5573-L200)

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC (S26361-F5573-L200)


10.900.000 ₫

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L200)

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L200)

11.500.000 ₫

HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

3.960.000 ₫

HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

5.137.000 ₫

HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

4.686.000 ₫