E-2200 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

$214.42

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

$236.81

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

$283.23

Intel® Xeon® E-2226GE Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2226GE Processor 12M Cache, 3.40 GHz

$277.76

Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz

$278.84

Intel® Xeon® E-2236 Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2236 Processor 12M Cache, 3.40 GHz

$314.75