E-2200 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

4.980.000 ₫

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

5.500.000 ₫

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

6.578.000 ₫

Intel® Xeon® E-2226GE Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2226GE Processor 12M Cache, 3.40 GHz

6.451.000 ₫

Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz

6.476.000 ₫

Intel® Xeon® E-2236 Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel® Xeon® E-2236 Processor 12M Cache, 3.40 GHz

7.310.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.