• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

SQL Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

77.600.000,00 ₫

 SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

283.000.000,00 ₫

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

18.200.000,00 ₫

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06322)

4.430.000,00 ₫

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06322)

SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

19.400.000,00 ₫

228-10344 SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

84.588.700,00 ₫

7NQ-00563 SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd