W-3200 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-3223 Processor 16.5M Cache, 3.50 GHz

Intel Xeon W-3223 Processor 16.5M Cache, 3.50 GHz

19.360.000 ₫

Intel Xeon W-3235 Processor 19.25M Cache, 3.30 GHz

Intel Xeon W-3235 Processor 19.25M Cache, 3.30 GHz

36.138.000 ₫

Intel Xeon W-3225 Processor 16.5M Cache, 3.70 GHz

Intel Xeon W-3225 Processor 16.5M Cache, 3.70 GHz

30.990.000 ₫

Intel Xeon W-3245 Processor 22M Cache, 3.20 GHz

Intel Xeon W-3245 Processor 22M Cache, 3.20 GHz

51.670.000 ₫

Intel Xeon W-3245M Processor 22M Cache, 3.20 GHz

Intel Xeon W-3245M Processor 22M Cache, 3.20 GHz

129.500.000 ₫

Intel Xeon W-3265 Processor 33M Cache, 2.70 GHz

Intel Xeon W-3265 Processor 33M Cache, 2.70 GHz

86.500.000 ₫