• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

vSphere and Management

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year

$3,915.37

Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year VCS6-STD-3P-SSS-C

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year

$1,010.24

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year VS6-STD-3P-SSS-C

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

$5,002.23

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) VCS6-STD-C

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor

$994.21

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor VS6-STD-C