Options HP workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Memory

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

14.400.000 ₫

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

 

 

21.600.000 ₫

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

1.538.000 ₫

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 Hard Drive (LQ037AA)

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 Hard Drive (LQ037AA)

1.590.000 ₫ 1.385.000 ₫

HP 4GB (1x4GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory APJ (L02855-371)

HP 4GB (1x4GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory APJ (L02855-371)

1.190.000 ₫ 1.120.000 ₫

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) nECC RAM (3PL81AA )

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) nECC RAM (3PL81AA)

2.850.000 ₫