Options HP workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Memory

HP 500GB SATA 6GB/S 7200 HDD (LQ036AA)

HP 500GB SATA 6GB/S 7200 HDD (LQ036AA)

1.504.000 ₫

HP Legacy PCI Expansion Slot(N0H90AA)

HP Legacy PCI Expansion Slot(N0H90AA)

2.500.000 ₫

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card(F3F43AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card(F3F43AA)

4.900.000 ₫

HP USB Optical 3-Button 2.9M OEM Mouse (ET424AA)

HP USB Optical 3-Button 2.9M OEM Mouse (ET424AA)

268.000 ₫

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

1XM53AA

Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2

2HW44AA

HP Z6 Memory Cooling Solution

19.500.000 ₫

LSI 9212-4i SAS 6GB 4-port RAID Card (XP310AA)

LSI 9212-4i SAS 6GB 4-port RAID Card (XP310AA)

4.500.000 ₫