Solid State Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

1.955.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY)

2.400.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 480GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV480TDS-1AW15ABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 480GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV480TDS-1AW15ABYY)

3.800.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 960GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV960TDS-1AW15ABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 960GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV960TDS-1AW15ABYY)

6.200.000 ₫

Micron Enterprise 5200 ECO 960GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK960TDC-1AT16AB)

Micron Enterprise 5200 ECO 960GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK960TDC-1AT16AB)

4.200.000 ₫

Micron Enterprise 5300 PRO 480GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise 5300 PRO 480GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY)

3.200.000 ₫