Smart Array

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (726736-B21)

726736-B21 HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller

6.540.000 ₫

HPE H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726907-B21)

HPE H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726907-B21)

3.600.000 ₫

HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller (749974-B21)

749974-B21 HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller

7.400.000 ₫ 4.980.000 ₫

HPE Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (820834-B21)

 HPE Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (820834-B21)

7.400.000 ₫

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int FIO SAS Controller (761872-B21)

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int FIO SAS Controller (761872-B21)

7.400.000 ₫

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (726821-B21)

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (726821-B21)

7.400.000 ₫