• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Smart Array Controllers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (726736-B21)

$291.31

726736-B21 HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller

HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller (749974-B21)

$329.62

749974-B21 HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller

HPE Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (820834-B21)

$329.62

 HPE Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (820834-B21)

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int FIO SAS Controller (761872-B21)

$329.62

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int FIO SAS Controller (761872-B21)

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (726821-B21)

$329.62

HP Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller (726821-B21)

HPE Smart Array P840ar/2GB FBWC 12Gb 2-port Internal SAS Controller (843199-B21)

$696.53

HPE Smart Array P840ar/2GB FBWC 12Gb 2-port Internal SAS Controller (843199-B21)