HDD Trays

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 3.5" to 2.5" SSD/SATA Convert

Dell 3.5" to 2.5" SSD/SATA Convert

560.000 ₫

Dell Tray Caddy 2.5" Hot-Plug for PowerEdge

 Dell Tray Caddy 2.5" Hot-Plug for PowerEdge

380.000 ₫

Dell Tray Caddy 3.5" Hot-Plug for PowerEdge

Dell Tray Caddy 3.5" Hot-Plug for PowerEdge

380.000 ₫

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for Dell EMC PowerEdge T30, T130

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for Dell EMC PowerEdge T30, T130

250.000 ₫

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for PowerEdge R230

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for PowerEdge R230

 

960.000 ₫

HP ProLiant 3.5 inch SAS/SATA Tray Caddy

HP ProLiant 3.5 inch SAS/SATA Tray Caddy

450.000 ₫