HDD Trays

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Tray FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M2 2.5in SAS/SATA Caddy

Tray FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M2 2.5in SAS/SATA Caddy

 

3.500.000 ₫

Tray HPE G10 2.5in SAS/SATA Caddy

Tray HPE G10 2.5in SAS/SATA Caddy

 

250.000 ₫

Tray HPE G10 3.5in SAS/SATA Caddy

Tray HPE G10 3.5in SAS/SATA Caddy

 

250.000 ₫

Tray HP G9 2.5in SAS/SATA Caddy

Tray HP G9 2.5in SAS/SATA Caddy

 

320.000 ₫

HP ProLiant 3.5 inch SAS/SATA Tray Caddy

HP ProLiant 3.5 inch SAS/SATA Tray Caddy

450.000 ₫

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for PowerEdge R230

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for PowerEdge R230

 

960.000 ₫