HDD Trays

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Tray HPE G10 2.5in SAS/SATA Caddy

Tray HPE G10 2.5in SAS/SATA Caddy

 

250.000 ₫

Tray HPE G10 3.5in SAS/SATA Caddy

Tray HPE G10 3.5in SAS/SATA Caddy

 

250.000 ₫

Tray HP G9 2.5in SAS/SATA Caddy

Tray HP G9 2.5in SAS/SATA Caddy

 

320.000 ₫

HP ProLiant 3.5 inch SAS/SATA Tray Caddy

HP ProLiant 3.5 inch SAS/SATA Tray Caddy

450.000 ₫

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for PowerEdge R230

Dell Tray Caddy 3.5" Non Hot-Plug for PowerEdge R230

 

960.000 ₫

Dell 3.5" to 2.5" SSD/SATA Convert

Dell 3.5" to 2.5" SSD/SATA Convert

560.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.