Xeon® Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz, 8C/16T

$453.57

Intel® Xeon® Silver 4109T Processor 11M Cache, 2.0 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4109T Processor 11M Cache, 2.0 GHz, 8C/16T

$532.17

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

$542.79

Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

$513.05

Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

$747.80

Intel® Xeon® Silver 4114T Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Silver 4114T Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

$821.09