Xeon® Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel® Xeon® Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$322.93 $210.98

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

$404.74 $340.15

Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

$493.00 $469.32

Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

$663.08 $598.49

Intel® Xeon® Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz, 12C/24T

$882.67