Xeon® Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz, 8C/16T

$361.68 $254.04

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

$404.74 $340.15

Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

$493.00 $469.32

Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

$667.38

Intel® Xeon® Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz, 12C/24T

$882.67
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.