Windows Server

View as Grid List
Sort by
Display per page

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

$32.99

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

$692.75

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124 )

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

$100.72

WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

P73-06285 WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

$769.72

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd (P71-07835)

$5,893.87

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

R18-04281 WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

$35.68