• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

$33.41

R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)

$701.56

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124 )

$102.00

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

$779.51

P73-06285 WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd

$5,968.82

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd (P71-07835)

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

$36.14

R18-04281 WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL