Graphics Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro P1000, 4GB, 4 mDP to DP adapter

NVIDIA Quadro P1000, 4GB, 4 mDP to DP adapter

8.100.000 ₫

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

3.150.000 ₫

NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

4.130.000 ₫

NVIDIA® Quadro® P2000, 5GB, 4 DP

NVIDIA® Quadro® P2000, 5GB, 4 DP

10.900.000 ₫

NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 DP

NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 DP

22.600.000 ₫

NVIDIA® Quadro® P5000, 16GB, 4 DP, DL-DVI-D

NVIDIA® Quadro® P5000, 16GB, 4 DP, DL-DVI-D

49.800.000 ₫