• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Tower Servers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge T130 E3-1220 v5

$957.68
 • Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T130 E3-1225 v5

$1,002.23
 • Intel® Xeon® E3-1225 v5 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T130 E3-1230 v5

$1,046.77
 • Intel® Xeon® E3-1230 v5 3.4GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T130 E3-1240 v5

$1,091.31
 • Intel® Xeon® E3-1240 v5 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T130 E3-1270 v5

$1,224.94
 • Intel® Xeon® E3-1270 v5 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T130 E3-1280 v5

$1,334.39
 • Intel® Xeon® E3-1280 v5 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM,2133MT/s,ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • S130, 6Gb/s SATA Software RAID - Windows Only ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Single, Cabled Power Supply, 290W
 • Mini tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service