Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller (0MM445)

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller (0MM445)

6.900.000 ₫

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

9.500.000 ₫

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

22.500.000 ₫