• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Phần mềm

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Autodesk AutoCAD Design Suite Standard Commercial Maintenance Subscription (1 year)

8.504.000,00 ₫

Autodesk AutoCAD Design Suite Standard Commercial Maintenance Subscription (1 year) 767C1-000110-S001

Autodesk AutoCAD Design Suite Standard Commercial Maintenance Subscription (1 year)

7.479.000,00 ₫

Autodesk AutoCAD Design Suite Standard Commercial Maintenance Subscription (1 year) ACE 76700-ACE130-S001

Autodesk AutoCAD Design Suite Standard Commercial Maintenance Subscription (1 year) (Renewal)

7.172.000,00 ₫

Autodesk AutoCAD Design Suite Standard Commercial Maintenance Subscription (1 year) (Renewal) 767C1-000110-S003

Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year

87.900.000,00 ₫

Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year VCS6-STD-3P-SSS-C

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year

22.680.000,00 ₫

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year VS6-STD-3P-SSS-C

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

112.300.000,00 ₫

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) VCS6-STD-C