• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP Desktop workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Processor

HP Z640 Workstation E5-2603 v3

$1,714.92
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel Xeon E5-2603v3 1.6 1600 6C 1stCPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
  • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z640 Workstation E5-2620v4

$3,532.29
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2620v4 2.1 2133 8C 1st CPU
 • 8GB DDR4-2400 (2x4GB) 1 CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z840 Workstation E5-2603v4

$6,146.99
 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Installer Kit for Linux
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2603v4 1.7 1866 6C 1st CPU
 • 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics
 • 256 GB SATA SSD
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Dual Processor Air Cooling Kit

HP Z840 Workstation E5-2609v4

$6,331.40
 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Installer Kit for Linux
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2609v4 1.7 1866 8C 1st CPU
 • 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics
 • 256 GB SATA SSD
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Dual Processor Air Cooling Kit

HP Z840 Workstation E5-2620v4

$6,485.08
 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Installer Kit for Linux
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2620v4 2.1 2133 8C 1st CPU
 • 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics
 • 256 GB SATA SSD
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Dual Processor Air Cooling Kit

HP Z840 Workstation E5-2623v4

$6,546.55
 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Installer Kit for Linux
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2623v4 2.6 2133 4C 1st CPU
 • 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics
 • 256 GB SATA SSD
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Dual Processor Air Cooling Kit