Transceivers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver(AJ716B)

8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver for B-series Switches

2.495.000 ₫

HPE 16Gb FC SW SFP+ Transceiver (4-Pack) (C8R24B)

HPE 16Gb FC SW SFP+ Transceiver (4-Pack) (C8R24B)

16.700.000 ₫

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)

12.800.000 ₫