• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Transceivers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver(AJ716B)

2.495.000,00 ₫

8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver for B-series Switches

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)

12.800.000,00 ₫

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)