Dell Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

AMD FirePro™ W4100 2GB (4 mDP) (4 mDP-DP adapters)

AMD FirePro™ W4100 2GB (4 mDP) (4 mDP-DP adapters)

4.450.000 ₫

Dell Display Port to DVI Video Dongle Adapter Cable (DANARBC084)

Dell Display Port to DVI Video Dongle Adapter Cable (DANARBC084)

650.000 ₫

Dell Quadro K620 2GB 128-bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 Card Workstation Video Card (0379T0)

Dell Quadro K620 2GB 128-bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 Card Workstation Video Card (0379T0)

4.200.000 ₫

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

9.500.000 ₫

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

22.500.000 ₫

NVIDIA® Quadro® K2200 4GB (2 DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA® Quadro® K2200 4GB (2 DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)

11.500.000 ₫