Network adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00482)

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00482)

2.112.000 ₫

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00484)

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00484)

2.530.000 ₫

ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

2.673.000 ₫

ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)

 ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)

5.346.000 ₫

ThinkSystem Broadcom NX-E PCIe 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter (7ZT7A00496)

  ThinkSystem Broadcom NX-E PCIe 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter (7ZT7A00496)

7.172.000 ₫

Intel X550-T1 Single Port 10GBase-T Adapter (00MM850)

Intel X550-T1 Single Port 10GBase-T Adapter (00MM850)

9.141.000 ₫