Xeon® Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

$3,307.60

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

$7,442.11

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$4,970.20

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$13,379.96

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$8,181.04

Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$5,647.56