Xeon® Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

75.200.000 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

169.200.000 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

113.000.000 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

304.200.000 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

186.000.000 ₫

Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

128.400.000 ₫