Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HP 128GB DDR4-2666 (1x128GB) ECC LR RAM (3GE82AA)

HP 128GB DDR4-2666 (1x128GB) ECC LR RAM (3GE82AA)

86.000.000 ₫

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC RegRAM (1XD85AA)

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC RegRAM (1XD85AA)

6.850.000 ₫

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) Necc RAM (3PL82AA)

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) Necc RAM (3PL82AA)

6.753.000 ₫

HP 32GB DDR4-2666 (1x32GB) ECC RegRAM (1XD86AA)

HP 32GB DDR4-2666 (1x32GB) ECC RegRAM (1XD86AA)

13.043.000 ₫

HP 64GB DDR4-2666 (1x64GB) ECC LR RAM (1XD87AA)

HP 64GB DDR4-2666 (1x64GB) ECC LR RAM (1XD87AA)

28.085.000 ₫

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC RegRAM (1XD84AA)

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC RegRAM (1XD84AA)

4.055.000 ₫