Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HP 4GB (1x4GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory APJ (L02855-371)

HP 4GB (1x4GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory APJ (L02855-371)

1.190.000 ₫ 1.120.000 ₫

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) nECC RAM (3PL81AA )

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) nECC RAM (3PL81AA)

2.850.000 ₫

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) Necc RAM (3PL82AA)

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) Necc RAM (3PL82AA)

4.900.000 ₫

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC RegRAM (1XD84AA)

HP 8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC RegRAM (1XD84AA)

3.450.000 ₫

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC RegRAM (1XD85AA)

HP 16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC RegRAM (1XD85AA)

6.830.000 ₫ 5.920.000 ₫

HP 32GB DDR4-2666 (1x32GB) ECC RegRAM (1XD86AA)

HP 32GB DDR4-2666 (1x32GB) ECC RegRAM (1XD86AA)

11.500.000 ₫ 9.500.000 ₫