• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA78AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA78AA)

$50.45

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA77AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA77AA)

$144.84

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V38AA)

HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V38AA)

$141.28

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA80AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 nECC Unbuffered RAM (1CA80AA)

$98.52

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V39AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Reg RAM (T9V39AA)

$141.28

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA79AA)

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Unbuffered RAM (1CA79AA)

$144.84