• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

ServeRAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

00JY023 IBM ServeRAID M5100 Series Flash Power Module (Battery)

$98.00

00JY023 IBM ServeRAID M5100 Series Flash Power Module (Battery)

ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade (47C8656)

$223.94

ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade (47C8656)

ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8660)

$394.65

ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8660)

ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8664)

$524.10

ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8664)

ServeRAID M5200 Series 4GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8668)

$733.34

ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8660)

ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade

$59.69

81Y4542 ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x