Xeon Bronze

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Bronze 3204 Processor 8.25M Cache, 1.90 GHz

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

$231.47

Intel Xeon Bronze 3206R Processor 11M Cache, 1.90 GHz

Intel Xeon Bronze 3206R 1.9G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2400

$327.23