• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

$695.77

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

$695.77

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

$36.08

R18-03737 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

$171.49

R18-03755 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL

$131.40

R18-03683 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL