Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

14.900.000 ₫ 14.500.000 ₫

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788)

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788)

16.900.000 ₫

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

14.400.000 ₫

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

R18-03737 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

810.000 ₫

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

R18-03755 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

3.850.000 ₫

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL

R18-03683 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL

2.950.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.