Intel® Xeon® E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

4.882.900 ₫

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

5.388.900 ₫

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

6.451.500 ₫

Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

6.325.000 ₫

Intel® Xeon® E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

7.185.200 ₫

Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

6.881.000 ₫