Intel® Xeon® E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

$214.77

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$237.03

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

$283.76

Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$278.20

Intel® Xeon® E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

$316.03

Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$302.65