HPE

Hewlett Packard Enterprise
Công ty
 
Thành lập: 1 tháng 11, 2015
Giá cổ phiếu: HPE (NYSE) US$ 24,33 -0,05 (-0,21%)
16:04 GMT-5, 16 thg 2 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP DL380 Gen9 Secondary Riser (719073-B21)

HP DL380 Gen9 Secondary Riser (719073-B21)

$83.57

HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD ( 869386-B21)

 HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD ( 869386-B21)

$901.01

HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (875513-B21)

 HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (875513-B21)


$1,337.12

HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (868814-B21)

 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (868814-B21)

$259.51

HPE 3.8TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (868830-B21)

 HPE 3.8TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (868830-B21)


$3,012.56

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (868818-B21)

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD (868818-B21)

$593.79