Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 500GB SATA 6GB/S 7200 HDD (LQ036AA)

HP 500GB SATA 6GB/S 7200 HDD (LQ036AA)

1.504.000 ₫

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 Hard Drive (LQ037AA)

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200 Hard Drive (LQ037AA)

1.390.000 ₫ 1.250.000 ₫

HP 2TB SATA 6GB/S 7200 HDD (QB576AA)

HP 2TB SATA 6GB/S 7200 HDD (QB576AA)

2.554.000 ₫

HP 3TB SATA 6Gb/s 7200 HDD (QF298AA)

HP 3TB SATA 6Gb/s 7200 HDD (QF298AA)

3.698.000 ₫

HP 4TB SATA 6Gb/s 7200 HDD (K4T76AA)

HP 4TB SATA 6Gb/s 7200 HDD (K4T76AA)

5.861.000 ₫

HP 600GB 15k RPM SAS SFF Hard Drive (L5B75AA)

HP 600GB 15k RPM SAS SFF Hard Drive (L5B75AA)

7.653.000 ₫