LFF (3.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

$194.27

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

$222.78

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L160)

$239.74

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L560)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L560)

$290.55

Fujitsu HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC (S26361-F5636-L100)

Fujitsu HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC (S26361-F5636-L100)

$170.08

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

$371.15