LFF (3.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

 

 

6.391.000 ₫

HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

 

 

8.900.000 ₫

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L200)

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L200)

 

 

4.928.000 ₫

HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

4.125.000 ₫

HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

5.335.000 ₫

HD SAS 12G 4TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L400)

HD SAS 12G 4TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L400)

 

 

 

6.798.000 ₫