HPE Networking

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

4.500.000 ₫

Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A

Aruba 2530 24 PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

17.270.000 ₫

Aruba 2530 24 Switch J9782A

Aruba 2530 24 Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

7.920.000 ₫

Aruba 2530 24G 2SFP+ Switch J9856A

Aruba 2530 24G 2SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

32.550.000 ₫

Aruba 2530 24G PoE+ 2SFP+ Switch J9854A

Aruba 2530 48G PoE+ 2SFP+ Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

43.400.000 ₫

Aruba 2530 24G PoE+ Switch J9773A

Aruba 2530 24G PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

21.900.000 ₫