Scalable Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

Intel Xeon Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133

$214.42 $150.70

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Platinum 8153 2.0GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

$2,561.89 $3,239.06

Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

$266.95 $213.13

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

$1,269.63

Intel® Xeon® Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel® Xeon® Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$322.93 $210.98

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

$1,524.22