Scalable Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

$214.42 $155.01

Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

$266.95 $213.13

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

$1,231.54

Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor 22M Cache, 2.00 GHz, 16C/32T

Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor 22M Cache, 2.00 GHz, 16C/32T

$3,141.89

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz, 8C/16T

$322.93 $210.98

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

$1,478.49