• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HPE Storage Networking

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver(AJ716B)

2.495.000,00 ₫

8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver for B-series Switches

HP AM868B 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch - Switch - managed - 16 x 8Gb Fibre Channel SFP+ - rack-mountable

120.000.000,00 ₫

HP AM868B 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch - Switch - managed - 16 x 8Gb Fibre Channel SFP+ - rack-mountable

HPE 8/8 Base 8-port Enabled SAN Switch (AM867C)

86.500.000,00 ₫

1

AM867C

HPE 8/8 Base 8-port Enabled SAN Switch

1

AM867C#05Y

2.4m Jumper (IEC320 C13/C14, M/F CEE 22)

1

H1K92A3

HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service

1

H1K92A3#9LJ

HPE B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support

1

HA113A1

HPE Installation Service

1

HA113A1#5GA

HPE LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Inst SVC

1

T5518AAE

HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg E-LTU

8

QK734A

HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl

8

AJ716B

HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack

 

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)

12.800.000,00 ₫

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)