• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HPE Optical Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive (701498-B21)

701498-B21 HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive

1.340.000 ₫

HP 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive (652232-B21)

652232-B21 HP 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive

1.450.000 ₫

HP 12.7mm Slim SATA DVD-RW JackBlack Optical Drive (652235-B21)

652235-B21 HP 12.7mm Slim SATA DVD-RW JackBlack Optical Drive

999.000 ₫

HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive (652238-B21)

652238-B21 HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive

1.100.000 ₫

HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack Optical Drive (652241-B21)

652241-B21 HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack Optical Drive

1.120.000 ₫

HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive (726536-B21)

726536-B21 HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

1.040.000 ₫