Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 1U Cable Management Arm for Rail Kit (734811-B21)

HPE 1U Cable Management Arm for Rail Kit (734811-B21)

1.750.000 ₫

HPE 1U Gen10 Bezel Kit (867998-B21)

HPE 1U Gen10 Bezel Kit (867998-B21)

1.850.000 ₫

HPE Bezel Lock Kit (875519-B21)

HPE Bezel Lock Kit (875519-B21)

1.700.000 ₫

HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander Card Kit with Cables (870549-B21)

HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander Card Kit with Cables (870549-B21)

8.320.000 ₫

HPE DL38X Gen10 Premium 6 SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8 SFF SAS/SATA Bay Kit (826690-B21)

HPE DL38X Gen10 Premium 6 SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8 SFF SAS/SATA Bay Kit (826690-B21)

4.250.000 ₫

HPE DL38X Gen10 SFF Box1/2 Cage/Backplane Kit (826691-B21)

HPE DL38X Gen10 SFF Box1/2 Cage/Backplane Kit (826691-B21)

4.467.000 ₫