• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

External Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive (EH920B)

HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive (EH920B)

46.849.000 ₫

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

58.820.000 ₫

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

62.358.000 ₫

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

79.400.000 ₫

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

74.430.000 ₫