Xeon Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Platinum 8353H Processor 24.75M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Platinum 8353H Processor 24.75M Cache, 2.50 GHz

70.500.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8354H Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

Intel Xeon Platinum 8354H Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

82.250.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8356H Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

Intel Xeon Platinum 8356H Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

79.900.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8360H Processor 33M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Platinum 8360H Processor 33M Cache, 3.00 GHz

98.700.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8360HL Processor 33M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Platinum 8360HL Processor 33M Cache, 3.00 GHz

169.200.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8376H Processor 38.5M Cache, 2.60 GHz

Intel Xeon Platinum 8376H Processor 38.5M Cache, 2.60 GHz

204.800.000 ₫