DDR3 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$43.54

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$90.17

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$140.75

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$294.69

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

$79.17

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

$140.75