• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Power supplies

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply

$172.38

00FK936 System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3650M5

00AL533 System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply

$109.44

00AL533 System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3500 M5

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

$105.52

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

$142.54

00FK932 System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3650M5