• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Power supplies

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply

00FK936 System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3650M5

3.870.000 ₫

00AL533 System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply

00AL533 System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3500 M5

2.457.000 ₫

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

2.369.000 ₫

System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

00FK932 System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3650M5

3.200.000 ₫